• 1

VABILO Občni zbor 2021

Upravni odbor Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci, skladno s 16. členom statuta Plavalnega kluba in 65. korespondenčnim sklepom UO, sklicuje redni občni zbor članic in članov Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci in sicer v petek, dne 19.11.2021 ob 17:30 uri preko konferenčnega servisa ZOOM. 

 

Razlog, da skupščine ne moremo izvesti v živo je ŽAL trenutna zdravstvena situacija in strogi pogoji za samo zbiranje ljudi. S klikom na naslednji link se lahko udeležite seje občnega zbora SEJA OBČNEGA ZBORA.

Upravni odbor predlaga občnemu zboru naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine (predsednik).
2. Ugotovitev navzočnosti (sekretarka).
3. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine (predsedujoči in dva člana).
4. Izvolitev delovnih organov skupščine (zapisnikar, dva overovatelja in verifikacijsko komisijo – dva člana).
5. Delna razrešitev in izvolitev novih organov kluba (člane UO, člane NO, člane sekcije plavalnih sodnikov, člane častnega razsodišča) za obdobje do redne volilne skupščine 25.4.2023.
6. Letna poročila za leto 2020
  a. poročilo predsednika
  b. poročilo nadzornega odbora
  c. poročilo o delu sekcije šole plavanja in sekcije za tekmovalni šport (trenerka Barbara PRIETL)
  d. poročilo častnega razsodišča
e. poročilo sekcije plavalnih sodnikov
7. Vsebinski in finančni načrt za leto 2021 (predsednik, trenerka Barbara).
8. Predstavitev novega klubskega internega akta »kodeks ravnanja«.
9. Razno (namenitev dela dohodnine za donacije, razpisi, treningi, priprave, tekmovanja, klubska oprema, članarina, vadnina, piknik, vprašanja članov vodstvu, …) .

Vsa letna poročila za leto 2020 boste lahko prejeli na elektronski naslov, ki ga boste navedli na dokumentu za ugotovitev navzočnosti na samem občnem zboru.

Murska Sobota, 4.11.2021 Plavalni klub Zdravilišče Radenci

 

Plavalni klub Zdravilišče Radenci

predsednik Aleš Bobič

Prijavnica

Vabimo vas, da prek spodnjega obrazca prijavite vašega otroka v programe Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci.

Prijavnica

Vadnina

Vadnina za plavalno sezono 2021/22, ki je že bila določena s sklepom upravnega odbora Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci, ostaja nespremenjena! Višina vadnine je določena glede na program v katerega je plavalec vključen.

Vadnina

Sponzorji

Delo in programe Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci podpirajo naslednji sponzorji.

Sponzorji

Plavalni klub Zdravilišče Radenci

‌‌ Mladinska ulica 3, 9000 Murska Sobota

‌‌ Kontakt: Barbara Prietl

‌‌ ⁠ ⁠+386⁠ ⁠31⁠ ⁠538 ⁠⁠719⁠⁠

‌‌ pkzdravilisceradenci@gmail.com

‌‌ Po-Pe: 10.00 - 18.00 GMT+1

O nas

V Plavalnem klubu Zdravilišče Radenci združujemo prijatelje plavanja, vodnih športov in aktivnega preživljanja prostega časa. V klubu izvajamo plavalno šolo, plavalne tečaje in ostale aktivnosti, ki so tako ali drugače povezane z vodo.

TRR: SI56101000057755056
DAVČNA: SI85626899
MATIČNA:   ⁠1390155⁠