• 1

Članski pravilnik

Pravilnik o nagrajevanju članov društva

 

OSNOVNA VODILA:

  1. Vzpostaviti sistem, čim bolj enostaven za izvajanje, ki preprečuje, da bi člani, ki ne sodelujejo aktivno pri delovanju kluba, uživali enake bonitete kot tisti, ki sodelujejo.
  2. Vzpostaviti sistem, ki ne temelji na izločanju in kaznovanju, ampak nagrajevanju in motiviranju za klubsko delo.
  3. Vzpostaviti sistem, ki v okviru možnosti motivira tekmovalno ukvarjanje s plavalnim športom.

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa obveznosti in bonitete članov (član plavalec/podporni član), ki niso zajete v statutu.


2. člen

Član kluba je vsak, ki izpolnjuje določila statuta Plavalnega kluba Zdravilišča Radenci in ima poravnano članarino do 1. februarja za tekoče leto. Ob vstopu novih članov v klub, se izpolni pristopna izjava in se plača članarina za tekoče leto (do konca oktobra).

 

3. člen

Višina vadnine za člane plavalce je poenotena za vse kategorije plavanja, ne glede na število obiskov in se plača do 15. v mesecu za pretekli mesec. Član plavalec je oproščen plačila vadnine le v primeru, če je celotni  mesec bil udeležen samo na enem treningu.


4. člen

Prvo obvestilo o neplačilu vadnine (elektronska pošta iz e-maila PK Z. Radenci izvede trener) se pošlje 20. v mesecu. Drugo obvestilo s položnico se pošlje po redni pošti 30. v mesecu (izvede sekretar ali predsednik društva).


5. člen

Za drugega člana plavalca iz iste družine se plača 50% vadnine, za tretjega člana plavalca iz iste družine se plača 25% vadnine.  


6. člen

Upravni odbor lahko staršem otroka člana plavalca odobri odlog plačila, v slučaju trenutne nezmožnosti plačila staršev.


7. člen

Bonitete za člane plavalce/podporne člane so:
- znižano plačilo vadnine,
- uporaba klubske opreme (plavutke, deske, črvi, plovčki, lopatke, podvodna kamera),
- uporaba sponzorsko oziroma reklamno zbranih sredstev (25% se obračuna pri vadnini),
- članstvo v Plavalni zvezi Slovenije (PZS),
- startnina na pokalnih tekmah doma in v tujini,
- startnina na Državnih prvenstvih Slovenije,
- plačilo stroškov sodniških seminarjev za pridobitev licence »plavalni sodnik«,
- prenočišče in hrana za sodnike PZS, ki sodijo na državnih prvenstvih za klubske plavalce,
- subvencioniranje pri nakupu opreme in udeležbi na pripravah (po finančnih zmožnostih kluba in sklepu Upravnega odbora PK Z. Radenci).2. RAZLAGA POSAMEZNIH AKTIVNOSTI

7. a člen

Če član plavalec ali podporni član zbere sponzorska/reklamna ali donatorska finančna sredstva (sredstva po sponzorski pogodbi) se mu kot dobropis prizna 25% zneska, ki se mu upošteva pri plačilu vadnine.


7. b člen

Subvencionira se lahko nakup klubske opreme in/ali stroški klubskih priprav.
Osnova za subvencijo je najboljši rezultat v vrednosti po FINA točkah. Kdor tega rezultata nima, pomeni, da še ni tekmoval na uradnih tekmovanjih (nastop izven konkurence na Pokalu Radenci ne šteje za uradni nastop). Nastopanje na tekmovanjih je primarni cilj klubskega delovanja in je omogočeno vsem članom.  Kdor nima interesa zastopati klubskih barv na tekmovanjih, ne more imeti subvencionirane opreme in/ali priprav.
Temu rezultatu prištejemo točke za starost. 15- letniki dobijo 50 točk, 14- letniki 100, 13-letniki 150 in tako dalje za vsako leto starosti manj, 50 točk več. 16 let stari plavalci in starejši na račun starosti ne prejmejo dodatnih točk. S tem uravnotežimo rezultate mlajših in starejših plavalcev, glede na to, da so FINA tablice absolutne.
Dodatne točke prinaša tudi prisotnost na treningih od začetka vsake sezone v septembru do meseca pred nakupom opreme oz. odhoda na priprave. 100% prisotnost prinese 200 točk, 90-99% 180 točk, 80-89% 160 točk, 70-79% 140 točk, 60-69 120 točk, 50-59% 100 točk, 40-49% 50 točk, manjša prisotnost ne prinaša nobenih točk. Trening v povprečju 2 x tedensko ali manj ne prinaša nobenih točk.
Iz vseh teh točkovanj dobimo skupini znesek točk. Nad 700 točk prinese 100%  subvencijo, nad 650 90%, nad 600 80%, nad 550 70%, nad 500 60%, nad 450 50%, nad 400 40%, pod 400 20% subvencije.3. VELJAVNOST PRAVILNIKA

8. člen

Članski pravilnik je Upravni odbor Plavalnega kluba Zdravilišča Radenci dne 12. 4. 2017, na svoji 20. korespondenčni seji soglasno sprejel. Pravilnik je bil dne 20. 4. 2017 na občnem zboru Plavalnega kluba Zdravilišča Radenci predstavljen prisotnim članom.
Pravilnik stopi po 42. Členu statuta Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci v veljavo kot splošni akt Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci.

Prijavnica

Vabimo vas, da prek spodnjega obrazca prijavite vašega otroka v programe Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci.

Prijavnica

Vadnina

Vadnina za mesečno vadbo znaša 40 evrov ne glede na število obiskov. Ob vpisu v klub in potem vsako koledarsko leto znova je potrebno plačati še letno članarino, ki trenutno znaša 10 evrov.

Vadnina

Sponzorji

Delo in programe Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci podpirajo naslednji sponzorji.

Sponzorji

Plavalni klub Zdravlišče Radenci

‌‌ Mladinska ulica 3, 9000 Murska Sobota

‌‌ Kontakt: Barbara Kus

‌‌ +386 31 538 719

‌‌ pkzdravilisceradenci@gmail.com

‌‌ Po-Pe: 10.00 - 18.00 GMT+1

O nas

V Plavalnem klubu Zdravlišče Radenci združujemo prijatelje plavanja, vodnih športov in aktivnega preživljanja prostega časa. V klubu izvajamo plavalno šolo, plavalne tečaje in ostale aktivnosti, ki so tako ali drugače povezane z vodo.

TRR:  SI56 1000-0057755056
Davčna: SI85626899  
Matična: 1390155